Volby do zastupitelstev obcí 2022

Rozhodnutím prezidenta republiky ČR publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. byly dne 13. 4. 2022 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dále jen „volby do zastupitelstev obcí“).


Volby do zastupitelstev obcí se budou konat pouze na území České republikydne 23. a 24. září 2022.

Hlasování proběhne:

· v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

· v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se na území města Rožnov pod Radhoštěm v roce 2022 nekonají!

Osoby odpovědné za organizaci a průběh voleb:

Mgr. Hana Bočková
odbor kanceláře starosty
hana.bockova@roznov.cz
571 661 146, 739 503 554


Bc. Pavlína Štefániková Plesníková
vedoucí odboru kanceláře starosty
pavlina.stefanikova@roznov.cz

571 661 163, 739 532 970


Mgr. Hana Martinátová
odbor kanceláře starosty
hana.martinatova@roznov.cz

571 661 192, 730 867 801


  1. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí
  2. Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2022 (zdroj MV ČR)
  3. Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pro volební období 2022 až 2026¨
  4. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 2022

Oznámení Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

  • Vylosovaná pořadová čísla volebních stran
  • Abecední seznam podaných kandidátních listin
  • Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů

 Další informace

Informace ke kandidatuře volebních stran

Informace o počtech a sídle volebních okrsků

Volební právo občanů jiných států

Hlasování mimo volební místnost

Okrskové volební komise

Hlasovací lístky

Telefonní spojení do volebních místností

Výsledky volby

Související odkazy

Krajský úřad Zlínského kraje

Ministerstvo vnitra ČR

Český statistický úřad

Právní předpisy

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 491/2001 Sb.)
vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 59/2002 Sb.)

Vytvořeno 6.1.2006 14:09:00 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load