Novinky z odborů / výzvy

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje hledá nové policisty a policistky

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje hledá nové policisty a policistky

Chcete dělat práci, která má smysl a je společensky prospěšná? Jste starší 18 let, bezúhonní, máte občanství České republiky, jste flexibilní a zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilí? Kontaktujte personální pracoviště Krajského ředitelství Zlínského kraje na tel. 954 661 419 a zjistěte o náboru více informací! 
24.03.2023
Informace k Vítání občánků

Informace k Vítání občánků

Město Rožnov pod Radhoštěm bude i nadále vítat nově narozené děti mezi občany města. Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým pobytem na území města Rožnova pod Radhoštěm. Pokud se chcete vítání občánků zúčastnit, je nutné podat přihlášku.
22.03.2023
Kompletní informace o základních školách v Rožnově

Kompletní informace o základních školách v Rožnově

Váháte při výběru základní školy pro vašeho předškoláka? Ve spolupráci s řediteli škol jsme pro Vás připravili přehledovou tabulku s informacemi o školách zřizovaných městem. Přehled Vám umožní zjistit, v čem se jednotlivé školy liší a ujasnit si, co od vzdělávání svých dětí očekáváte.
22.03.2023
Chcete se spolupodílet na rozvoji oblasti ve které bydlíte? Založte osadní komisi!

Chcete se spolupodílet na rozvoji oblasti ve které bydlíte? Založte osadní komisi!

Rada města Rožnov pod Radhoštěm nabízí občanům města, kteří mají zájem spolupodílet se na rozvoji oblasti, v níž bydlí, spolupráci formou zřízení osadní komise pro určitou místní část, která bude fungovat jako iniciativní a poradní orgán rady města pro projednávání a řešení záležitostí spojených s danou lokalitou.

10.03.2023
Město zjišťovalo názor rodičů na kvalitu a rozvoj školství v Rožnově

Město zjišťovalo názor rodičů na kvalitu a rozvoj školství v Rožnově

Názor rodičů na kvalitu a rozvoj školství v našem městě je velmi důležitý, proto v uplynulých měsících město zrealizovalo anonymní dotazníkové šetření na školách zřizovaných městem a doplňující dotazníkové šetření pro rodiče dětí, kteří nenavštěvují školu zřízenou městem.Výsledky dotazníkových šetření poslouží městu i školám jako jeden z podkladů pro další zlepšování vzdělávání ve městě. Děkujeme všem zúčastněným respondentům a přinášíme souhrnné výsledky.
09.03.2023
Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si naše město vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. 
02.03.2023
Veřejné projednání - Zjednosměrnění ulice Meziříčská?

Veřejné projednání - Zjednosměrnění ulice Meziříčská?

Přijměte pozvání na veřejné projednání s vedením města ohledně dopravní situace na ulici Meziříčská. Na projednání budou představeny návrhy ze strany města, současně zde bude prostor k diskuzi, návrhům a nápadům z řad místních obyvatel. Proběhne také hlasování o nejvhodnějším návrhu. Každý názor je pro nás přínosem, těšíme se na Vaši účast.
24.02.2023
Vytvořeno 1.3.2023 15:30:15 | přečteno 10632x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load