Telefonní seznam

Vedení města
 Starosta města - Kučera, Jan, Ing., MSc.
  Městská policie Rožnov
   Pověřen vedením MěPol - Pilař, Aleš, Bc.
    zástupce vedoucího - Tesárek, Igor
    administrativa - Vránová, Kateřina
  Odbor vnitřního auditu
   vedoucí odboru - Mazánková, Zuzana, Ing.
    oddělení kontroly - Barabášová, Taťána, Ing.
 Místostarostka města - Blinková, Markéta, Bc.
 Místostarosta města - Gross, Tomáš, Mgr.
 Tajemník úřadu - Pavelková, Lenka, Ing.
  Útvar tajemníka
   vedoucí útvaru tajemníka - Pavelková, Lenka, Ing.
   ekonom/asistent - Hrachovcová, Tereza, Bc.
   personalistka - Bajerová, Jana, Ing.
   mzdová účetní - Švábek Hynková, Kristina, Bc.
   krizové řízení, BOZP a PO - Jurčová, Martina, Mgr.
   koordinátorka pomoci ukrajinským občanům ve městě - Čechová, Šárka
   Oddělení informatiky
    vedoucí oddělení informatiky - Fusek, Luboš, Bc.
     informatik - výpočetní technika - Cáb, Martin; Maceček, Michal, Bc.; Porubová, Jitka, DiS.
   Oddělení správních činností
    vedoucí oddělení správních činností, matrika, Czech Point - Gaďourková, Jana, Ing.
     Cestovní doklady - Majerovová, Zuzana
     Občanské průkazy - Maléřová, Michaela; Vysloužilová, Radomíra
     Matrika, Czech Point - Štůsková, Marie, Bc.
     Evidence obyvatel - Tomečková, Jana
  Odbor kanceláře starosty
   vedoucí odboru - Štefániková Plesníková, Pavlína, Bc.
    právník města - Bočková, Hana, Mgr.; Chudějová, Jana, Mgr.; Martinátová, Hana, Mgr.; Pšenicová, Petra, Mgr.
    sekretariát vedení (starosta a místostarostové) - Janků, Lucie, Bc.; Podmolová, Jaroslava
    tiskový (tisková) mluvčí, partnerská města, prezentace města - Graclíková, Petra, Mgr.
    grafik města - Gold, Libor
  Odbor správy majetku
   vedoucí odboru - Hanzl, Michaela, Ing.
    správce majetku - Schmied, Radek
    správce objektů (facility manager) - Hamtáková, Gabriela
    zadávání veřejných zakázek - Vlčková, Tereza, Ing.
    pohřebnictví, dětská hřiště - Glumbíková, Petra, Ing.
    bytová agenda - Hoferková, Sylva
    odpadové a vodní hospodářství - Němcová, Lenka
    údržba - Marák, Filip
    Majetkoprávní oddělení
     vedoucí majetkoprávního oddělení
      správce majetkoprávních podkladů - Kubiš, Dalibor, Ing.
      majetkoprávní podklady - Kubíček, Jaroslav; Vojkůvková, Simona, Ing.
      zábory VP, příprava podkladů pro koordinační skupinu, evidence smluv - Karlíková, Jarmila
    Oddělení komunálních služeb
     vedoucí oddělení komunálních služeb - Kovář, Miroslav, Bc.
      očista, údržba zeleně, OPP - Petřek, Marcel, Mgr.
      místní komunikace - Janíček, Drahomír
      zahradník - Bayer, Petr; Filip, Oldřich
      koordinátor - Křenek, Pavel; Vejrosta, Jiří
      pomocný dělník
  Odbor strategického rozvoje a projektů - Pálková, Barbora, Mgr.
   vedoucí odboru - Laktiš, Michal, Ing.
    analytik města - Horák, Petr, Mgr.
    energetik města - Cieslar, Jan, Ing.
    komunitní plánování - prevence kriminality - Cábová, Hana, Mgr.
    strategické projekty, MA 21, veřejná projednávání - Ondruchová, Hana, Mgr.
    Projekt Ochrana ovzduší - Ohryzková, Lucie, Mgr.
    projektový manažer - Černá, Lucie, Ing.; Mičolová, Tereza, Bc.; Závadová, Danuše, Ing.
    Oddělení územního plánování
     vedoucí oddělení územního plánování - Žváčková, Ivana, Ing.
      územní plán - Nováková, Michaela, Bc.; Procházková, Jana, Ing.; Štěpánová, Věra, Ing.; Žatková, Hana, Ing.
  Odbor investic
   pověřen vedením odboru - Moll, Marek, Ing.
    architekt města - Kuchta, Marek, Ing. arch.
    investice - Čtveráček, Petr, Ing.; Janda, Marek; Šnejdrla, Radomír
  Odbor finanční
   vedoucí odboru - Hrnčárek, Martin, Ing., BBS
    místní poplatky, evidence psů - Stodůlková, Eva
    místní poplatky za komunální odpad - Balánová, Eva, DiS.
    evidence maj.,půjčky,výher.stroje - Říhová, Jarmila
    vymáhání daňových pohledávek - Prašivková, Lenka; Urbánková, Marcela
    bytové pohledávky - Opálková, Dana, Bc.
    podatelna , spisová služba, příruční pokladny, informace - Pálová, Miroslava; Pavelková, Sylva; Slováková, Martina
    informace
    poštovní doručovatel - Frnka, Michal
    Oddělení finanční
     vedoucí finančního oddělení - Korabečný, Roman, Ing.
      finanční a účetní analýzy - Fišerová, Šárka; Heryánová, Alena; Šťastová, Daniela, Ing.; Vítková, Renáta
  Odbor životního prostředí a výstavby
   vedoucí odboru - Šulová, Věra, Ing.
    Vodoprávní úřad - Čotková, Jana; Dobeš, Miroslav, Ing.
    Odpadové hospodářství
    Vodoprávní úřad, Odpadové hospodářství - Vaňková, Šárka, Ing.
    Lesní hospodářství - Kliment, Martin, Ing.
    EIA,ochrana přírody, koordinovaná závazná stanoviska - Slováčková, Tamara, RNDr.
    Ochrana ZPF, veterinární péče, myslivost - Blinka, Jan
    Ovzduší, rybářství a koordinovaná závazná stanoviska - Novosadová, Anna, Bc.
    Oddělení výstavby
     vedoucí oddělení výstavby - Hrňová, Helga, Ing.
      administrativa a RÚIAN - Billová, Jarmila
      archiv - Škývarová, Hana, Mgr.
      stavební úřad, speciální silniční stavební úřad - Melichaříková, Jitka; Pavelková, Ludmila
      stavební úřad - Mičkalová, Blanka, Bc.; Mikulová, Jana; Novosadová, Dagmar, Bc.; Šimulák, Pavel, Bc.; Šrom, Petr, Ing.; Tichavská, Jana, Ing.; Tomková, Jana, Ing.
      památková péče, přidělování popisných a evidenčních čísel - Halaštová, Helena
  Odbor Obecní živnostenský úřad
   vedoucí odboru, Czech Point, kontrolně-správní agenda - Batlová, Petra, Ing.
    registrace živností, zemědělské podnikání, Czech Point - Kopřivová, Jana
    kontrolně-správní agenda, Czech Point - Krupová, Lenka, Bc.; Romanová, Jana, Bc.
    registrace živností, zemědělské podnikání, Czech Point, pokladna, vidimace a legalizace - Vašutová, Taťána; Vičanová, Soňa, Bc.
  Odbor sociální
   vedoucí odboru - Urbanová Vilkovská, Eva, Mgr.
    sociálně-právní ochrana dětí - Heryánová, Jana, Mgr.; Kollárová, Irena, Mgr.; Petružela, Zdeněk, Mgr.; Válková, Hana, Bc.
    kurátor - mladiství - Janušová, Hana, Mgr.
    náhradní rodinná péče - Hnátková, Alena, Mgr.; Manová, Jana, Bc.
    sociální práce - Razsdiková, Iveta, DiS. BA.; Volná, Silvie, Ing.
    veřejný opatrovník - sociální práce - Kuchtová, Magdaléna, Bc.; Ulrychová, Vlasta, Bc.
  Odbor přestupkový
   vedoucí odboru - Martináková, Kateřina, Bc.
    agenda dopravních přestupků - Krhůtková, Markéta, Bc.; Opálka, Petr, Mgr.; Pavlicová, Romana, Bc.; Sapíková, Blanka, DiS.; Urbánek, Adam, Bc.; Valchářová, Eva, Mgr.; Zemanová, Dana, Bc.
    agenda občansko správních přestupků - Blizňáková, Veronika; Nohavicová, Irena, Bc.; Polcerová, Ivana, Bc.
    administrativa - Štěpánková, Iveta
  Odbor dopravy
   vedoucí odboru - Pernická, Eva, Bc.
    registr vozidel, vyřazení a zánik vozidel - Macečková, Michaela, Bc.
    registr vozidel + SME - Stavinohová, Petra; Šťastná, Lenka
    registr řidičských průkazů - Malinová, Eva
    registr řidičských průkazů, bodový systém, taxi - Cábová, Petra
    technická způsobilost - Děcká, Jana, Ing.
    zkušební komisař - Hlucháň, Stanislav
    silniční správní úřad - Kristková, Dominika, Bc.; Malinová, Dagmar, Mgr.
    dopravní úřad - taxislužba, tachografy, bodový systém - Štěpánková, Patricie, Mgr.
  Odbor školství a kultury
   vedoucí odboru - Beníček, Martin, Ing.
    Oddělení školství a sportu
     vedoucí oddělení školství a sportu - Vančurová, Lucie, Mgr.
      státní správa a samospráva ve školství - Mikulenková, Ivana, Ing.
      správa pro oblast školství a sportu - Novosádová, Martina, Ing.
      školní psycholog - Maléřová, Natálie, Mgr.; Petřeková, Karin, Mgr.
    Agenda kultury a cestovního ruchu
     referent kultury - Volfová, Tereza, Mgr.
     cestovní ruch / destinační manager - Stašáková, Kateřina, Ing.
     turistické informační centrum (TIC) - Křenková Bajanová, Jana, Bc.; Salvia, Hana
     Jurkovičova rozhledna
 Rada města
  Radní - Nezávislí Rožnováci - Drápal, Martin, Mgr.; Jelínek, Petr; Kučera, Jan, Ing., MSc.
  Radní - ODS - Blinková, Markéta, Bc.; Slovák, Antonín, Ing.
  Radní - KDU-ČSL - Gross, Tomáš, Mgr.; Koryčanský, Jaromír
 Zastupitelé
  Zastupitel - Nezávislí Rožnováci - Drápal, Martin, Mgr.; Fiedler, Jan, Mgr.; Jelínek, Petr; Kokinopulos, Miroslav, Mgr.; Kučera, Jan, Ing., MSc.
  Zastupitel - ANO 2011 - Holiš, Radim, Ing.; Kypet, Zdeněk, Bc., DiS.; Mácha, Radúz, Ing.; Pavlica, Jiří, Ing.; Uličný, Petr, Ing.
  Zastupitel - KDU-ČSL - Drápala, Daniel, doc.PhDr., Ph.D.; Gross, Tomáš, Mgr.; Koryčanský, Jaromír; Němeček, Zdeněk, MUDr.
  Zastupitel - ODS - Blinková, Markéta, Bc.; Slovák, Antonín, Ing.; Stolář, Petr, Ing.
  Zastupitel - SPD - Dlabajová, Jana; Szeruda, Rostislav, Mgr.
  Zastupitel - Zdravý Rožnov - Kosová, Kristýna, Mgr.; Valasová, Aneta, Mgr.


Vytvořeno 22.8.2022 10:01:37 | přečteno 62692x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load