Městská knihovna

IČO: 64123430

Bezručova 519, Rožnov pod Radhoštěm 75661

Tel.: 571 654 747, 777 750 455
E-mail: knihovna@knir.cz
Web: http://knir.cz/
Kontaktní osoba: Ředitel: Bc. Pavel Zajíc

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím zřizovatelem je město Rožnov pod Radhoštěm a od roku 2003 je ředitelem knihovny (statutárním zástupcem) Bc. Pavel Zajíc. Knihovna působí na území města a má dvě pobočky. Její činnost se řídí Knihovním a Výpůjčním řádem.

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load