Městské lesy Rožnov, s.r.o.

IČO: 60323027

Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Tel.: 571 625 563, 739 247 825
E-mail: info@mlroznov.cz
Web: http://www.mlroznov.cz/wp/
Kontaktní osoba: Bc. Václav Tkáč – jednatel společnosti

Městské lesy Rožnov, s.r.o. je společnost založena městem Rožnov pod Radhoštěm. Vznikla dne 6.1.1994 zápisem do obchodního rejstříku (C11530 – Krajský soud v Ostravě), za účelem obhospodařování lesního majetku (lesních pozemků určených k plnění funkce lesa), které byly v roce 1991 vráceny městu na základě zákona č. 172/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. Tímto zákonným postupem se město stalo znovu hospodářem na svém historickém majetku a proto v roce 1994 založilo společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. za účelem obhospodařování tohoto svého lesního majetku.

Město Rožnov pod Radhoštěm je zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti, kterého zastupuje rada města v působnosti valné hromady. Společnost dozoruje řádně zvolená tříčlenná dozorčí rada.

Rozloha lesního majetku činí 976 ha, je rozdělena na 3 lesnické úseky a  rozprostírá se na sedmi katastrálních územích – k.ú. Rožnov p. R., Dolní Bečva, Tylovice, Hážovice, Vigantice, Hutisko-Solanec a Valašská Bystřice.


Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load