Bc.  Blinková

Bc. Markéta Blinková

Funkce:Místostarostka města
Radní - ODS
Zastupitel - ODS
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 223
Pracovní zařazení:Vedení města -> Místostarostka města
Vedení města -> Rada města -> Radní - ODS
Vedení města -> Zastupitelé -> Zastupitel - ODS
E-mail:blinkova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 105