Bc. Michal Maceček

Funkce:informatik - výpočetní technika
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 302
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Útvar tajemníka -> Oddělení informatiky -> vedoucí oddělení informatiky -> informatik - výpočetní technika
E-mail:michal.macecek@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 144
Mobilní telefon: +420 739 343 409