Ing. Lenka Pavelková

Funkce:vedoucí útvaru tajemníka
Tajemník úřadu
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 225
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Útvar tajemníka -> vedoucí útvaru tajemníka
Vedení města -> Tajemník úřadu
E-mail:lenka.pavelkova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 106
Mobilní telefon: +420 739 503 656