Eva Balánová, DiS.

Funkce:místní poplatky za komunální odpad
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 102
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> místní poplatky za komunální odpad
E-mail:eva.balanova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 152
Mobilní telefon: +420 733 141 485