Ing. Roman Korabečný

Funkce:vedoucí finančního oddělení
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 305
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> Oddělení finanční -> vedoucí finančního oddělení
E-mail:roman.korabecny@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 155
Mobilní telefon: +420 739 503 637