Marcela Urbánková

Funkce:vymáhání daňových pohledávek
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 308
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> vymáhání daňových pohledávek
E-mail:urbankova.fin@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 167
Mobilní telefon: +420 739 503 647