Ing. Simona Vojkůvková

Funkce:majetkoprávní podklady
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 209
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor správy majetku -> vedoucí odboru -> Majetkoprávní oddělení -> vedoucí majetkoprávního oddělení -> majetkoprávní podklady
E-mail:simona.vojkuvkova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 183
Mobilní telefon: +420 731 131 915