Radek Schmied

Funkce:správce majetku
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 107
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor správy majetku -> vedoucí odboru -> správce majetku
E-mail:radek.schmied@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 281
Mobilní telefon: +420 734 360 186