Jaroslav Kubíček

Funkce:majetkoprávní podklady
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 210
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor správy majetku -> vedoucí odboru -> Majetkoprávní oddělení -> vedoucí majetkoprávního oddělení -> majetkoprávní podklady
E-mail:jaroslav.kubicek@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 107
Mobilní telefon: +420 739 503 653