Bc. Miroslav Kovář

Funkce:vedoucí oddělení komunálních služeb
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 207
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor správy majetku -> vedoucí odboru -> Oddělení komunálních služeb -> vedoucí oddělení komunálních služeb
E-mail:miroslav.kovar@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 126
Mobilní telefon: +420 731 630 316