Gabriela Hamtáková

Funkce:správce objektů (facility manager)
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 210
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor správy majetku -> vedoucí odboru -> správce objektů (facility manager)
E-mail:gabriela.hamtakova@roznov.cz
Telefon: +420 605 156 785
Mobilní telefon: +420 605 156 785