Ing. Miroslav Dobeš

Funkce:Vodoprávní úřad
Umístění:budova ul. Letenská 1918 -> dveře 218
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor životního prostředí a výstavby -> vedoucí odboru -> Vodoprávní úřad
E-mail:miroslav.dobes@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 243
Mobilní telefon: +420 739 341 337