Helena Halaštová

Funkce:památková péče, přidělování popisných a evidenčních čísel
Umístění:budova ul. Letenská 1918 -> dveře 222
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor životního prostředí a výstavby -> vedoucí odboru -> Oddělení výstavby -> vedoucí oddělení výstavby -> památková péče, přidělování popisných a evidenčních čísel
E-mail:helena.halastova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 173
Mobilní telefon: +420 739 503 676