Ing. Martin Kliment

Funkce:Lesní hospodářství
Umístění:budova ul. Letenská 1918 -> dveře 221
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor životního prostředí a výstavby -> vedoucí odboru -> Lesní hospodářství
E-mail:martin.kliment@roznov.cz
Telefon: +420 733 142 163