Bc. Anna Novosadová

Funkce:Ovzduší, rybářství a koordinovaná závazná stanoviska
Umístění:budova ul. Letenská 1918 -> dveře 216
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor životního prostředí a výstavby -> vedoucí odboru -> Ovzduší, rybářství a koordinovaná závazná stanoviska
E-mail:anna.novosadova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 277
Mobilní telefon: +420 730 867 802