Ing. Jana Tomková

Funkce:stavební úřad
Umístění:budova ul. Letenská 1918 -> dveře 206
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor životního prostředí a výstavby -> vedoucí odboru -> Oddělení výstavby -> vedoucí oddělení výstavby -> stavební úřad
E-mail:jana.tomkova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 113
Mobilní telefon: +420 739 505 824