Ing. Lucie Černá

Funkce:projektový manažer
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 230c
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor strategického rozvoje a projektů -> vedoucí odboru -> projektový manažer
E-mail:lucie.cerna@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 109
Mobilní telefon: +420 739 503 685