Bc. Lucie Janků

Funkce:sekretariát vedení (starosta a místostarostové)
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 220
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru -> sekretariát vedení (starosta a místostarostové)
E-mail:lucie.janku@roznov.cz
Telefon: +420 739 532 969
Mobilní telefon: +420 739 532 969