Mgr. Hana Martinátová

Funkce:právník města
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 205
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru -> právník města
E-mail:hana.martinatova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 192
Mobilní telefon: +420 730 867 801