Bc. Tereza Mičolová

Funkce:projektový manažer
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 230b
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor strategického rozvoje a projektů -> vedoucí odboru -> projektový manažer
E-mail:tereza.micolova@roznov.cz
Telefon: +420 730 867 808
Mobilní telefon: +420 730 867 808