Ing. Marek Moll

Funkce:pověřen vedením odboru
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 214
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor investic -> pověřen vedením odboru
E-mail:marek.moll@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 108
Mobilní telefon: +420 739 503 633