Mgr. Zdeněk Petružela

Funkce:sociálně-právní ochrana dětí
Umístění:budova Stefanium ul. Palackého 480 -> dveře 107
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor sociální -> vedoucí odboru -> sociálně-právní ochrana dětí
E-mail:zdenek.petruzela@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 275
Mobilní telefon: +420 739 503 643