Bc. Aleš Pilař

Funkce:Pověřen vedením MěPol
Umístění:budova Městská policie ul. Čechova 1027 -> dveře 16
Pracovní zařazení:Vedení města -> Starosta města -> Městská policie Rožnov -> Pověřen vedením MěPol
E-mail:ales.pilar@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 201
Mobilní telefon: +420 734 163 111