Radomír Šnejdrla

Funkce:investice
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 214
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor investic -> pověřen vedením odboru -> investice
E-mail:radomir.snejdrla@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 123
Mobilní telefon: +420 739 503 661