Bc. Marie Štůsková

Funkce:Matrika, Czech Point
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 112
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Útvar tajemníka -> Oddělení správních činností -> vedoucí oddělení správních činností, matrika, Czech Point -> Matrika, Czech Point
E-mail:marie.stuskova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 160
Mobilní telefon: +420 731 131 916