Igor Tesárek

Funkce:zástupce vedoucího
Umístění:budova Městská policie ul. Čechova 1027
Pracovní zařazení:Vedení města -> Starosta města -> Městská policie Rožnov -> Pověřen vedením MěPol -> zástupce vedoucího
E-mail:igor.tesarek@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 209