Bc. Vlasta Ulrychová

Funkce:veřejný opatrovník - sociální práce
Umístění:budova Stefanium ul. Palackého 480 -> dveře 106
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor sociální -> vedoucí odboru -> veřejný opatrovník - sociální práce
E-mail:vlasta.ulrychova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 270
Mobilní telefon: +420 703 433 276