Bc. Hana Válková

Funkce:sociálně-právní ochrana dětí
Umístění:budova Stefanium ul. Palackého 480 -> dveře 109
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor sociální -> vedoucí odboru -> sociálně-právní ochrana dětí
E-mail:valkova.soc@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 279
Mobilní telefon: +420 739 503 631