Kateřina Vránová

Funkce:administrativa
Umístění:budova Městská policie ul. Čechova 1027 -> dveře 20
Pracovní zařazení:Vedení města -> Starosta města -> Městská policie Rožnov -> Pověřen vedením MěPol -> administrativa
E-mail:vranova.mp@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 208