Radomíra Vysloužilová

Funkce:Občanské průkazy
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 105
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Útvar tajemníka -> Oddělení správních činností -> vedoucí oddělení správních činností, matrika, Czech Point -> Občanské průkazy
E-mail:radomira.vyslouzilova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 115
Mobilní telefon: +420 605 207 334