Ing. Danuše Závadová

Funkce:projektový manažer
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 230a
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor strategického rozvoje a projektů -> vedoucí odboru -> projektový manažer
E-mail:danuse.zavadova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 171
Mobilní telefon: +420 605 212 078