Bc. Pavlína Štefániková Plesníková

Funkce:vedoucí odboru
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 218
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru
E-mail:pavlina.stefanikova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 163
Mobilní telefon: +420 739 532 970