Blanka Sapíková, DiS.

Funkce:agenda dopravních přestupků
Umístění:budova ul. Letenská 1918
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor přestupkový -> vedoucí odboru -> agenda dopravních přestupků
E-mail:blanka.sapikova@roznov.cz
Telefon: +420 739 505 823
Mobilní telefon: +420 739 505 823