Ing. Tereza Vlčková

Funkce:zadávání veřejných zakázek
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 112
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor správy majetku -> vedoucí odboru -> zadávání veřejných zakázek
E-mail:tereza.vlckova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 149
Mobilní telefon: +420 731 131 829