Bc. Magdaléna Kuchtová

Funkce:veřejný opatrovník - sociální práce
Umístění:budova Stefanium ul. Palackého 480 -> dveře 104
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor sociální -> vedoucí odboru -> veřejný opatrovník - sociální práce
E-mail:magdalena.kuchtova@roznov.cz
Telefon: +420 739 322 888
Mobilní telefon: +420 739 322 888