Jaroslava Podmolová

Funkce:sekretariát vedení (starosta a místostarostové)
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 220
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor kanceláře starosty -> vedoucí odboru -> sekretariát vedení (starosta a místostarostové)
E-mail:jaroslava.podmolova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 104
Mobilní telefon: +420 731 193 920