Bc. Adam Urbánek

Funkce:agenda dopravních přestupků
Umístění:budova ul. Letenská 1918 -> dveře 213
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor přestupkový -> vedoucí odboru -> agenda dopravních přestupků
E-mail:adam.urbanek@roznov.cz
Telefon: +420 730 867 806
Mobilní telefon: +420 730 867 806