Ing. arch. Marek Kuchta

Funkce:architekt města
Umístění:budova MěÚ Masarykovo náměstí 128 -> dveře 228
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor investic -> pověřen vedením odboru -> architekt města
E-mail:marek.kuchta@roznov.cz
Telefon: +420 778 403 739