Ing. Jana Děcká

Funkce:technická způsobilost
Umístění:budova Letenská -> dveře 121
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor dopravy -> vedoucí odboru -> technická způsobilost
E-mail:jana.decka@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 176
Mobilní telefon: +420 730 807 776