Bc. Eva Pernická

Funkce:vedoucí odboru
Umístění:budova Letenská -> dveře 117
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor dopravy -> vedoucí odboru
E-mail:eva.pernicka@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 212
Mobilní telefon: +420 731 132 602