Martina Slováková

Funkce:podatelna , spisová služba, příruční pokladny, informace
Umístění:budova Letenská -> dveře 103
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor finanční -> vedoucí odboru -> podatelna , spisová služba, příruční pokladny, informace
E-mail:martina.slovakova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 186