RNDr. Tamara Slováčková

Funkce:EIA,ochrana přírody, koordinovaná závazná stanoviska
Umístění:budova Letenská -> dveře 216
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor životního prostředí a výstavby -> vedoucí odboru -> EIA,ochrana přírody, koordinovaná závazná stanoviska
E-mail:tamara.slovackova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 276
Mobilní telefon: +420 739 503 699