Ing. Věra Šulová

Funkce:vedoucí odboru
Umístění:budova Letenská -> dveře 215
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor životního prostředí a výstavby -> vedoucí odboru
E-mail:vera.sulova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 257
Mobilní telefon: +420 739 503 659