Ing. Jana Tichavská

Funkce:stavební úřad
Umístění:budova Letenská -> dveře 207
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor životního prostředí a výstavby -> vedoucí odboru -> Oddělení výstavby -> vedoucí oddělení výstavby -> stavební úřad
E-mail:jana.tichavska@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 116
Mobilní telefon: +420 739 503 677