Ing. Šárka Vaňková

Funkce:Odpadové hospodářství
Vodoprávní úřad
Umístění:budova Letenská -> dveře 217
Pracovní zařazení:Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor životního prostředí a výstavby -> vedoucí odboru -> Odpadové hospodářství
Vedení města -> Tajemník úřadu -> Odbor životního prostředí a výstavby -> vedoucí odboru -> Vodoprávní úřad
E-mail:sarka.vankova@roznov.cz
Telefon: +420 571 661 285
Mobilní telefon: +420 739 503 667